You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důlěžitá. Osobní údaje a informace chráníme formou zavedených bezpečnostních opatření, které splňují požadavky vyplývající ze Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě využítí služeb externích dodavatelů, žádáme od nich dodržování principů ochrany osobních údajů a dodržování Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Zásady při ochraně osobních údajů na Internetu
Na stránkách www.monestavby.cz naleznete informace o našich službách, můžete si přečíst informace o nás, aniž byste o sobě poskytovali jakékoli údaje.
V případě poskytnutí Vašich osobních údajů, např.: adresy, e-mailu, telefonního čísla, apod. budou tyto informace chráněny a my se zavazujeme Vaše osobní údaje neposkytnout jiným třetím subjektům ani k marketingovým či obchodním účelům, s výjimkou případů kdy Vás o této skutečnosti budeme informovat a obdržíme Váš souhlas k poskytnutí těchto informací, nebo bude-li to požadováno právními předpisy.

Vašim právem je být informován, jaké údaje o Vás evidujeme, a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
domy@monestavby.cz